Staff

Department

Campus

Surname, Title Name
Position
Campus
Contact
S
Other
T +49 151 73018118
E gruendungszentrum@hwr-berlin.de
Professor of Mechanical Engineering
Lichtenberg Campus
T +49 30 30877-2130
E alexander.steinmann@hwr-berlin.de
Human Resources
Schöneberg Campus
T +49-30-30877-1213
E hstich@hwr-berlin.de
Professor of Business Taxation
Schöneberg Campus
T +49 30 30877-1071
E wojciech.stiller@hwr-berlin.de
Committees, student assistants
Lichtenberg Campus
T +49 30 30877-2863
E Jennifer.Stock@hwr-berlin.de
Lehrveranstaltungsevaluation (LVE)
Lichtenberg Campus
T +49 30 30877-2522
E yvonne.stragies@hwr-berlin.de
Professor of International and European Business Law
Schöneberg Campus
T +49 30 30877-1183
E tristan.straub@hwr-berlin.de
T +49 30 30877-1254
E studentcounselling@hwr-berlin.de
T +49 30 30877-1254
Lichtenberg Campus
E fb3-studienbuero@hwr-berlin.de

/ 2