Matthias Grytzka

Startup Incubator Berlin - Gründungszentrum der HWR Berlin

Leitung Startup Incubator Berlin & Infrastruktur